Xả Kho Đón Tết chỉ từ 99.000đ cùng Gearshop

Đây Rồi Đôi Giày - Chương trình Xả Kho Đón Tết cùng Gearshop cũng đã diễn ra rồi 

  • Chương trình diễn ra từ ngày 13.01 - 31.01.2024
  • Hàng trăm sản phẩm đến từ nhiều ngành hàng giảm tới 70%
  • Xem thêm sản phẩm chi tiết tại đây: KHUYẾN MÃI XẢ KHO ĐÓN TẾT

Xả Kho Đón Tết chỉ từ 99.000đ - Diễn ra 1 lần duy nhất trong năm 

  • Áp dụng cho khách hàng mua Online tại website & Offline tại Showroom.
  • Diễn ra từ 13.01 - 07.02.2024 
  • Giá giảm sẽ không áp dụng với các chương trình ưu đãi khác
  • Số lượng sản phẩm có hạn nên sẽ hết sớm hơn dự kiến
  • Mỗi khách hàng được mua tối đa số lượng 1 / sản phẩm