Ngày chung đôi - 08.08 Sale "Cháy"

1/ Chương trình: Ngày chung đôi - 08.08 Sale "Cháy"

2/ Thời gian diễn ra chương trình: 06/08/2022 - 08/08/2022

3/ Áp dụng

  • Cho cả hình thức mua hàng Online & Offline
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

4/ Chi tiết các sản phẩm khuyến mãi 

Tham khảo sản phẩm tại đây (chương trình bắt đầu mở từ 00:00 ngày 06.08.2022)